Payday Loans

Измештање корита реке Колубаре 1. фаза                               

Опис и локација колубарског рударског басенаКолубарски угљоносни басен налази се на око 50 km југоза...

ХЕ „Неретва-Улог”, ХЕ „Јањске отоке”, ХЕ „Билећа”

Инвеститор:МХ „Електропривреда РС” - ТребињеОдговорни пројектанти:Др Дејан Дивац, дипл.инж.грађ., Де...

Мониторинг, прогнозирање и примери најбоље праксе за ублажавање и превенцију од поплава

Мониторинг, прогнозирање и примери најбоље праксе за ублажавање и превенцију од поплава у CADSES рег...

Регулација реке Пештан                                       

ГЕОЛОШКЕ ПОДЛОГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКЕ ПЕШТАН И КОНТРОЛЕ ОТИЦАЈА ПОПЛАВ...

Санација Aлександровачког језера                                  

Александровачка језеро је смештено између насеља Александровац и Купининце у Општини Врање, 8 km уда...

Идејни пројекат измештања реке Kолубара 2. фаза        

Стратегија даљег развоја експлоатације угља у колубарском басену (после отварања површинског копа "В...

 • Измештање корита реке Колубаре 1. фаза                               

  уторак, 11 мај 2010 16:57
 • Хидро-информациони систем „ВЛАСИНА” - I фаза

  петак, 19 новембар 2010 16:33
 • ХЕ „Неретва-Улог”, ХЕ „Јањске отоке”, ХЕ „Билећа”

  петак, 19 новембар 2010 16:57
 • Мониторинг, прогнозирање и примери најбоље праксе за ублажавање и превенцију од поплава

  уторак, 11 мај 2010 17:26
 • Регулација реке Пештан                                       

  уторак, 11 мај 2010 17:17
 • Санација Aлександровачког језера                                  

  уторак, 11 мај 2010 17:25
 • Идејни пројекат измештања реке Kолубара 2. фаза        

  уторак, 11 мај 2010 17:06
Заводи Завод за бране, хидроенергетику, руднике и саобраћајнице
Завод за бране, хидроенергетику, руднике и саобраћајнице ПДФ Штампа Ел. пошта

altДелатност Завода за бране, хидроенергетику, руднике и саобраћајнице обухвата комплексну проблематику, при чему се могу издвојити следеће најважније активности:

 • Хидролошке и хидрауличке анализе и процене хидропотенцијала речних токова и басена
 • Процена утицаја хидроелектрана на животну средину
 • Хидроенергетско коришћење водних ресурса у склопу вишенаменског коришћења вода на различитим нивоима
 • Студије, пројекти и надзор над извођењем за различите врсте брана
 • Статичка и динамичка in-situ мерења понашања хидротехничких објеката
 • Одређивање механичких својстава тла на основу теренских и лабораторијских опита за потребе пројектовања

Најважније референце Завода су следеће: студија расположивог хидропотенцијала реке Дрине, хидро-информациони системи Дрине и Власине, главни пројекат бране „Првонек“, идејни пројекат бране „Боговина“, студија оправданости изградње хидроелектрана „Неретва – Улог“, „Јањске отоке“ и „Бистрица“.

 

video_buton_kratki

RocketTheme Joomla Templates