Payday Loans
Текуће активности WSDAC
УНЕСКОВ центар друге категорије ПДФ Штампа Ел. пошта

logo_wsdac

Представљамо УНЕСКОВ центар друге категорије:

„Вода за одрживи развој и прилагођавање климатским променама“

у Институту за водопривреду „Јарослав Черни“ у Београду, под окриљем УНЕСКА.

poster wsdacДелокруг рада предвиђеног центра има за циљ:

 1. поспешење сарадње и размене података у домену науке између појединих организација које се баве одрживим управљањем водним ресурсима и формулисањем стратегија прилагођавања због климатских промена, у сарадњи са партнерским институцијама у Србији и југоисточној Европи;
 2. дистрибуирање, формирање и пружање научних и стручних података о проблематици управљања водним ресурсима у циљу формулисања исправних политика које воде ка одрживом и интегралном управљању водним ресурсима на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу;
 3. оцену импликација глобалних промена и израду стратегија прилагођавања креирањем нових показатеља;
 4. промовисање израде регионалних истраживачких програма и повезивање са регионалним и глобалним иницијативама, уз посебан осврт на осдрживо управљање водним ресурсима у условима климатских промена, у оквиру текућих релевантних иницијатива УНЕСКА, посебно Међународног хидролошког програма (IHP), катедри и центара за воде;
 5. предузимање делотворних активности на изградњи капацитета на институционалном и стручном нивоу, у циљу унапређења кадровских и институционалних капацитета за процену утицаја глобалних промена на управљање водним ресурсима коришћењем напредних метода и технологија, укључујући и показатеље;
 6. организовање програма за подизање свести појединих кругова, као што су креатори политике и шира јавност на националном и регионалном нивоу, о стратегијама прилагођавања климатских променама и утицају на одрживо управљање водним ресурсима;
 7. дистрибуирање резултата предузетих истраживања широј научној заједници и мрежама IHP-а путем семинара, радионица, обука, конференција и периодичних публикација.

Поводом сагласности УНЕСКА са отварањем Центра 2. категорије под његовим покровитељством ("Вода за одрживи развој и прилагођавање климатским променама"), при Институту "Јарослав Черни" у Београду, 31. октобра 2012. године организована је Међународна конференција под насловом "Савремена питања адаптивног управљања водама". На конференцији је учествовао већи број научних радника из Србије и иностранства, као и представници међународних организација - УНЕСКА, UNDP-a, IWA-е и IAWD-a.

Савремена питања адаптивног управљања водама

Contemporary Issues of Adaptive Water Management

Nikola Hajdin


Nikola Hajdin
Nikola Hajdin
145 sec.
Views: 152
Shamila Nair Bedouelle
Shamila Nair Bedouelle
626 sec.
Views: 170
Prof Dr Radivoje Mitrović
Prof Dr Radivoje Mitrović
297 sec.
Views: 149
Prof Dr Branislav Petruševski
Prof Dr Branislav Petruševski
1304 sec.
Views: 53

Prof Dr Stevan Prohaska
Prof Dr Stevan Prohaska
1094 sec.
Views: 152
Prof Dr Olusanjo Bambgboye
Prof Dr Olusanjo Bambgboye
925 sec.
Views: 9
Prof Dr Milan Dimkić
Prof Dr Milan Dimkić
1063 sec.
Views: 76
Prof Dr Jovan Despotović
Prof Dr Jovan Despotović
138 sec.
Views: 401

Mr Vladimir Taušanović
Mr Vladimir Taušanović
364 sec.
Views: 23
Mr Vasile Ciomos
Mr Vasile Ciomos
474 sec.
Views: 358
Mr Jürg Staudenmann
Mr Jürg Staudenmann
297 sec.
Views: 26
Mr Philip Weller
Mr Philip Weller
1581 sec.
Views: 45

Mr Dejan Dimkić
Mr Dejan Dimkić
1394 sec.
Views: 26
Fedor Mesinger
Fedor Mesinger
1676 sec.
Views: 114
Dr Salvatore D’Angelo
Dr Salvatore D'Angelo
1345 sec.
Views: 25
Dr Omar Salem
Dr Omar Salem
315 sec.
Views: 43

Dr Neno Kukuric
Dr Neno Kukuric
854 sec.
Views: 213
Dr Milan Dimkić 2
Dr Milan Dimkić 2
1205 sec.
Views: 34
Dr Hans Jürgen Brauch
Dr Hans Jürgen Brauch
1434 sec.
Views: 12
Dr Biljana Radojević
Dr Biljana Radojević
752 sec.
Views: 395

Prof Dr Soontak Lee
Prof Dr Soontak Lee
2047 sec.
Views: 44
 

   

   
  RocketTheme Joomla Templates