Payday Loans

Sajt naslovna slika 700 x 270

Текуће активности Међународни пројекти CAMARO-D
Утицај начина коришћења земљишта на водни режим у сливу Дунава и добра пракса управљања земљиштем ПДФ Штампа Ел. пошта
standard logo image - CAMARO-D

 

CAMARO-D posterПројекат CAMARO-D (Утицај начина коришћења земљишта на водни режим у сливу Дунава и добра пракса управљања земљиштем) има за циљ развијање свеобухватних препорука за имплементацију иновативног транснационалног "Развојног плана коришћења земљишта" за дунавски слив. Рад на пројекту ће обезбедити важне улазне податке за даљи развој ЕУ Стратегије за дунавски регион (ЕУСДР) и других релевантних ЕУ политика.
Главни циљеви пројекта су:

  • Постављање оквира за усаглашен транснационални систем управљања коришћењем земљишта, узимајући у обзир захтеве заштите водних ресурса и заштите од поплава.
  • Усклађивање и унапређење заштите водних ресурса од негативних утицаја различитог коришћења земљишта и климатских промена, као и смањење ризика од поплава.
  • Обезбедити одрживост резултата пројекта имплементацијом "Развојног плана коришћења земљишта" који ће служити као подстицај за даљи развој транснационланог управљања земљиштем.

CAMARO-D основни подаци о пројекту

Назив пројекта: Утицај начина коришћења земљишта на водни режим у сливу Дунава и добра пракса управљања земљиштем

Акроним пројекта: CAMARO-D

Шифра пројекта: DTP1-1-096-2.1

Приоритет: 2. Еколошки и културно одговорно деловање унутар Дунавског региона

Специфични циљ: 2.1: Јачање транснационалног управљања водама и превенција ризика од поплава

Трајање пројекта: 01.01.2017 - 30.06.2019

Патрнери: 14 партнера и 9 стратешких партнера из 9 земаља (Аустрија, Бугарска, Мађарска, Немачка, Румунија, Словенија, Србија, Хрватска, Чешка)

Укупан буџет: € 2,588.138 (ЕРДФ, ИПА фондови)

За више информација о пројекту, посетите http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/camaro-d

 

 
RocketTheme Joomla Templates