Payday Loans

Институт за водопривреду ”Јарослав Черни” АД је водећа научноистраживачка организација у области вода у Републици Србији. Поред научноистраживачких активности, делатност Института обухвата: планирање и пројектовање  водних, енергетских и других инфраструктурних објеката и система, надзор над извођењем хидротехничких објеката, консултантске услуге везане за управљање водним ресурсима и изграђеним објектима и системима; израдa стратешких планских докумената, помоћ приликом припреме законске регулативе, стандарда и методологија...

Часопис WRM Бр. 3, Том 7

Трећи број часописа Water Research and Management Том 7, је изашао 21. октобра 2017. године. У њему ...

Часопис WRM Бр. 2, Том 7

Други број часописа Water Research and Management Том 7, је изашао 20. јула 2017. године. У њему мож...

Часопис WRM Бр. 1, Том 7

Први број часописа Water Research and Management Том 7, је изашао 1. маја 2017. године. У њему может...

Часопис WRM Бр. 3, Том 6

Трећи број часописа Water Research and Management Том 6, је изашао 14. октобра 2016. године. У њему ...

Часопис WRM Бр. 2, Том 6

Други број часописа Water Research and Management Том 6, је изашао 1. јула 2016. године. У њему може...

Часопис WRM Бр. 1, Том 6

Први број часописа Water Research and Management Том 6, је изашао 1. априла 2016. године. У њему мож...

Трећа национална радионица у оквиру ДРИНКАДРИА пројекта

"ПОСТОЈЕЋИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ РЕГИОНАЛНИ ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ У СРБИЈИ" ...

 • Часопис WRM Бр. 3, Том 7

  субота, 21 октобар 2017 00:00
 • Проф. др Милан Димкић је био члан комисије за одбрану докторске тезе кандидата Абдулаи Салифуа

  понедељак, 09 октобар 2017 19:26
 • Часопис WRM Бр. 2, Том 7

  четвртак, 20 јул 2017 00:00
 • Часопис WRM Бр. 1, Том 7

  понедељак, 01 мај 2017 00:00
 • Конференција „Земље у транзицији и вода као фактор стабилности“

  уторак, 01 новембар 2016 15:29
 • Часопис WRM Бр. 3, Том 6

  петак, 14 октобар 2016 00:00
 • Часопис WRM Бр. 2, Том 6

  петак, 01 јул 2016 00:00
 • Часопис WRM Бр. 1, Том 6

  петак, 01 април 2016 00:00
 • Трећа национална радионица у оквиру ДРИНКАДРИА пројекта

  среда, 03 фебруар 2016 11:36
 • Срећни празници 2016!

  петак, 01 јануар 2016 00:00

rhmz buton srb o JCI


General presentation
General presentation
399 sec.
Views: 1127
J.C. - W.S.D.A.C.
J.C. - W.S.D.A.C.
345 sec.
Views: 24
 

 

rhmz buton srb Odabrani projekti


Krupac SRB
Krupac SRB
1010 sec.
Views: 247
Medijana
Medijana
166 sec.
Views: 240
Serbia water master plan
Serbia water master plan
210 sec.
Views: 288
HPS Djerdap
HPS Djerdap
283 sec.
Views: 140

Prvonek.mpg
Prvonek.mpg
237 sec.
Views: 392
Relocation and regulation of the river Kolubara
 

 

rhmz buton srb aktivnosti


UNESCO Conference on Emerging Pollutants in Water
Groundwater Management in Large River Basins
IWA SPECIALIST GROUNDWATER CONFERENCE 2011
IWA Conference 2007 Belgrade
IWA Conference 2007 Belgrade
308 sec.
Views: 74

SEE river
SEE river
199 sec.
Views: 37
Eptisa
Eptisa
609 sec.
Views: 294
Poseta libijske delegacije
Poseta libijske delegacije
612 sec.
Views: 116
G  WADI
G WADI
357 sec.
Views: 73

Synergy of the Danube Strategy - Vienna Danube forum - Workshop
The state delegation of the Republic of Namibia visit to Serbia
 

 

rhmz buton srb Prezentacije


Pojedini procesi u aluvijalnim izdanima i njihov značaj za upravljanje vodama u Srbiji
 

 

rhmz buton srb Video istorija


1:100 O projektovanju HE Djerdap
1:100 O projektovanju HE Djerdap
969 sec.
Views: 4891
Stihija je savladana
Stihija je savladana
731 sec.
Views: 437
1 HE Salakovac
1 HE Salakovac
218 sec.
Views: 583
2 HE Salakovac II
2 HE Salakovac II
191 sec.
Views: 109

3 Prolom brane Zvornik
3 Prolom brane Zvornik
220 sec.
Views: 1137
4 Reduction of the strength
4 Reduction of the strength
150 sec.
Views: 9
5 Sistem Gornja Zeta
5 Sistem Gornja Zeta
220 sec.
Views: 25
Proslava u institutu
Proslava u institutu
3335 sec.
Views: 32

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates