Payday Loans
Please update your Flash Player to view content.
Публикације
Наша издања и публикације ПДФ Штампа Ел. пошта

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ има значајну и континуирану издавачку делатност. Наше стручне књиге, периодика и друге публикације имају велики утицај у стручној и научној јавности.

Поред дела најзначајнијих аутора у овој области, који прате најсавременија достигнућа, објављујемо, у оквиру неколико специјализованих едиција и радове наших угледних тимова као и одабране докторске и магистарске радове у областима које су у нашем домену, а проистекли су из научно-истраживачких активности Института, или из сарадње са другим домаћим и међународним сродним институтцијама.

У издавачку активност Института спада периодика са дугом традицијом, попут редовног годишњег издања „Активности и резултати“, годишње монографије Института која представља зборник најзначајнијих радова сваке године, као и низ специјализованих тематских монографија које мултидисциплинарно обрађују одређене теме попут монографије: „Хидроинформациони системи за управљање хидроенергетским ресурсима у Србији“.

С обзиром да Институт организује и значајне међународне и домаће скупове и конфереције тим поводом објављујемо и тематске зборнике радова (proceedings) који представљају значајан допринос публиковању важних научних радова везаних за одабране теме.

Како би ова материја била доступна међународној стручној и научној јавности наша издања публикујемо на више језика: српском, енглеском, а понекад и на немачком, руском и арапском.

У издавачкој делатности Институт сарађује са угледним међународним и домаћим издавачима: IWA publishing, Грађевинска књига, Издавачка кућа „Андрејевић“.

Поред штампаних стручних, научних и едукативних публикација Институт даје техничко-логистичку подршку у опремању пројеката и елабората у оквиру редовне делатности, као што су водопривредне основе и др.

Осим штампаних публикација, овај тим се брине и за публиковање савремених аудио, видео и интерактивних публикација као што су образовни и тренинг филмови и видео, flash и интернет публикације.

Наше публикације можете пронаћи и поручити у нашој електронској књижари или их купити у већини књижара које се баве дистрибуцијом ове врсте литературе.

Неке публикације које су ослобођене ауторских права могу се преузети директно са сајта у pdf формату, а јавне и универзитетске библиотеке их, уколико су доступне као бесплатни примерци могу поручити директно.

 
RocketTheme Joomla Templates