Payday Loans
ПР центар
Сервис за везе с јавношћу ПДФ Штампа Ел. пошта

Функција ове стране је да омогући што ефикаснији контакт и рад са медијима и обезбеди ресурсе уредницима, новинарима, прес службама и службама за сајамске активности, промоције и презентације.

На припадајућим подстранама можете наћи ажуриране информације, важна саопштења, информативне и промотивне материјале које Институт публикује.

Технички уредници као и графички уредници и дизајнери могу на адекватној подстраници овог одељка пронаћи и преузети лого и логотип, књигу графичких стандарда, водич, тон и манир, као и друге елементе који се тичу корпоративног идентитета и корпоративне културе Института, као и услове и правила под којима се ови елементи могу користити.

На овим странама се могу пронаћи, наручити или преузети и наши промотивно-информативни материјали као што су флајери и брошуре који се односе на Институт у целини, као и на појединачне активности и пројекте.


 
RocketTheme Joomla Templates