Payday Loans
Лабораторије Седиментолошка лабораторија
Седиментолошка лабораторија ПДФ Штампа Ел. пошта

Теоријска и експериментална истраживања речног наноса су одувек представљала једну од основних активности Института "Јарослав Черни". Резултати ових истраживања су прославили Институт у Југославији и свету. Теренска мерења суспендованог и вученог наноса су вршена на великом броју водотока у Србији, бившим републикама СФРЈ, као и у другим земљама. За потребе истраживања наноса, у Институту је формирана седиментолошка лабораторија.

Седиментолошка лабораторија је опремљена стандардним уређајима за сушење, филтрирање, мерење, просејавање и остале операције са речним наносом. Међу овим уређајима, посебно треба истаћи неке инструменте оригиналне конструкције, патентиране од стране сарадника Института:

  • Вакуум хватач суспендованог наноса
  • Батометар боца за хватање суспендованог наноса
  • Фракциометар за крупније честице суспендованог наноса


У наставку су приказани нацрти ових инструмената:

Слика 1. А: Вакумни хватач оригиналне конструкциј Института "Јарослав Черни" од 10 или 40 литара (1 - комора за узорак; 2 - комора за пражњење црева; 3 - доводно црево); Б: Вакум пумпа Слика 2. Батометар боца од 1 литра конструисан у Институту "Јарослав Черни" Слика 3. Фракциометар В. Антића за крупне фракције: 1 - цев; 2 - резервоар са водом; 3 - запушач; 4 - касете за фракције

У оквиру лабораторијских истраживања суспендованог наноса, од посебног је значаја прецизно детерминисање гранулометријске структуре наноса. При томе су од интереса два параметра:

  • геометријска крупноћа наноса
  • хидраулична крупноћа наноса


Геометријска крупноћа наноса се детерминише методом просејавања, док се хидрауличка крупноћа утврђује помоћу поменутог фракциометра оригиналне конструкције. У седиментолошкој лабораторији су вршена и упоредна испитивања неколико класичних метода за Детерминисање крупноће суспендованог наноса:

  • метода акумулативне седиментације
  • метода аерометрисања
  • пипета метода по поступку Качинског
  • пипета метода по поступку VNIGM –a


На основу ових анализа дефинисан је поступак за најпрецизније утврђивање крупноће суспендованог наноса.

У новијем периоду  Институт "Јарослав Черни" је једина институција у Србији која се бави теренским мерењима и теоријским истраживањима речног наноса. Све студије у домену речне хидраулике, као и пројекти уређења водотока, обавезно укључују и проблематику речног наноса. По томе је Институт препознатљив у Србији, али и у међународним размерама.

 

video_buton_kratki

RocketTheme Joomla Templates