Payday Loans
Лабораторије
Лабораторије ПДФ Штампа Ел. пошта

За потребе научног истраживања, развојних пројеката или праћења и надзора,   располажемо лабораторијама, мерном опремом за лабораторијска и теренска мерења и истраживања, као и базом података,  документациoно-информативним центром за обраду, анализу и приказ података, библиотеком,  издавачким и едукационим центром који чине интегрални ланац у подршци научно-истраживачком раду и комерцијалним пројектима који су у домену рада нашег Института.

У оквиру Института постоје следеће лабораторије:

  • Хидрауличка лабораторија
  • Лабораторија за испитивање физичких и хемијских особина земљишта
  • Лабораторија за физичко-хемијско и биолошко испитивање воде
  • Седиментолошка лабораторија

У зависности од врсте истраживања формирају се тимови за реализацију мерења на терену (за хидролошка, хидрогеолошка, педолошка, хидрауличка, геомеханичка, геофизичка испитивања, испитивања физичких, хемијских, биолошких карактеристика воде, итд.).

 
RocketTheme Joomla Templates