Payday Loans

Анализа поплавног таласа у периоду март-мај 2006. године        

Инвеститор:Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Б...

Коришћење приобаље реке Дунав у зони Смедерева

Коришћење приобаље реке Дунав у зони Смедерева Инвеститор: ЈВП "Србијаводе", Београд Одговорни пр...

Уређење малих водотока у сливу Топчидерскe реке         

Инвеститор: ЈВП "Србијаводе", Београд Одговорни пројектант: Милан Малешев, дипл.инж.грађ. Про...

 • Анализа поплавног таласа у периоду март-мај 2006. године        

  понедељак, 05 јул 2010 14:29
 • Коришћење приобаље реке Дунав у зони Смедерева

  понедељак, 05 јул 2010 14:04
 • Уређење малих водотока у сливу Топчидерскe реке         

  понедељак, 05 јул 2010 13:53
Заводи Завод за уређење водних токова
Завод за уређење водних токова ПДФ Штампа Ел. пошта

alt

Делатност Завода за уређење водних токова обухвата све најважније проблеме у овој области, при чему су најважнији следећи:

 • Теренска мерења и истраживања
 • Регулациони радови (стабилизација обала и речног дна, насипи, стабилизација ушћа река, просеци)
 • Уређење водних токова за потребе пловидбе
 • Заштита од поплава (активне, пасивне и институционалне мере)
 • Студије режима речног наноса у оквиру слива и  унутар речних деоница
 • Планирање и управљање водним ресурсима

Најважније референце Завода су следеће: Водопривредне основе за Републику Србију, Републику Црну Гору, покрајине Косово и Војводину, Генерална решења уређења Јужне, Западне и Велике Мораве, Студија режима леда и одбране од леда на Дунаву, Дугорочне активности уоквиру Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR).

 

video_buton_kratki

RocketTheme Joomla Templates