Payday Loans

WATERWEB – Стратегија управљања водама

WATERWEB – Стратегија управљања водама и ублажавање суша у пољопривреди земаља западног Балкана ...

Суше и национална стратегија развоја наводњавања                

Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Беогр...

 • WATERWEB – Стратегија управљања водама

  петак, 02 јул 2010 18:02
 • Заштита насеља Руско Село од повишених нивоа подземних вода

  четвртак, 01 јул 2010 18:07
 • Суше и национална стратегија развоја наводњавања                

  четвртак, 01 јул 2010 17:04
Заводи Завод за хидротехничке мелиорације
Завод за хидротехничке мелиорације ПДФ Штампа Ел. пошта

alt

Делатност Завода за хидротехничке мелиорације обухвата све најважније аспекте у овој области, при чему су најважније следећи:

 • Пројектовање система за наводњавање и одводњавање
 • Реализација система, контрола квалитета за време изградње и након изградње и управљање системом
 • Идентификација пољопривредних и друштвених ефеката  као  и утицаја на животну средину
 • Теренска истраживања, прикупљање података и анализе физичких, механичких и хемијских карактеристика тла и израда  свих врста карата земљишта
 • Студије и пројекти педомелиоративних мера,  наводњавања и одводњавања земљишта, конзервације и фертилизације земљишта, итд.

Најважније референце Завода су следеће: Генерално решење снабдевања водом Мачве, Генерално решење снабдевања водом Срема, Студија „Суше и национална стратегија наводњавања“.

 

video_buton_kratki

RocketTheme Joomla Templates