Payday Loans

Заштита насеља Стари Костолац од плављења

Заштита насеља Стари Костолац од плављења високим нивоима Млаве и заштита нижих делова насеља од под...

Филтрациона рушења доводних канала црпних станица у приобаљу XE „Ђердап Iˮ

Инвеститор:ЕПС ПД „Хидроелектране Ђердап" доо, КладовоОдговорни пројектант:Бојан Станковић, дипл.инж...

 • Осматрања, мерења и анализе утицаја успора ХЕ "Ђердап I" у режиму "70,30 m.n.m"

  понедељак, 05 јул 2010 15:21
 • Заштита насеља Стари Костолац од плављења

  петак, 02 јул 2010 15:14
 • Филтрациона рушења доводних канала црпних станица у приобаљу XE „Ђердап Iˮ

  четвртак, 01 јул 2010 15:49
Заводи Завод за хидрогеологију и изучавање режима подземних вода
Завод за хидрогеологију и изучавање режима подземних вода                         ПДФ Штампа Ел. пошта

alt

Завод за хидрогеологију и изучавање режима подземних вода се бави решавањем свих проблема у овој области, при чему су најважнији следећи:

 • Процена расположивих количина подземне воде и њихових физичких и хемијских карактеристика
 • Планирање и пројектовање санитарне заштите подземних вода
 • Хидрогеолошка истраживања и анализе за потребе пројеката за одводњавање и наводњавање, пројеката водоснабдевања, заштите животне средине, итд.
 • Истраживања и процене минералних и термоминералних вода
 • Студије  вештачког прихрањивања издани (ефекти инфилтрације)

Најважније референце Завода обухватају: Осматрања, мерења и анализу утицаја успора Дунава на приобаље изазваног радом ХЕ Ђердап 1, Хидротехничку основу за регулациони план Индустријске зоне у Смедереву, Анализу са предлогом решења заштите приобалних површина Панчевачког рита у зони од црпне станице „Борча“ до радио станице „Југославија“, Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања изворишта „Царина“ за водоснабдевање Кладова и околних насеља и др.

 

video_buton_kratki

RocketTheme Joomla Templates