Payday Loans

Хидрауличка моделска испитивања бране и ХЕ ‘’Фоча’’

Наручилац: МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Матично предузеће а.д. Требиње ...

Хидрауличка мерења на систему хидроелектране “Перућица”

Наручилац: "Електропривреда Црне Горе" АД Никшић ...

Главни пројекат санације фонтане испред музеја 25. Мај

Наручилац: Град Београд, Градска управа секретаријат за стамбене и комуналне послове ...

Хидрауличка моделска испитивања улазне грађевине колектора хитна помоћ - Венизелосова

Наручилац: Дирекција за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда ...

Заштита водозахвата "Макиш" од таложења вученог и суспендованог наноса реке Саве

Инвеститор: Град Београд - Градска управа, секретаријат за комуналне и стамбене послове Одговорни пр...

Хидрауличка моделска испитивања прелива и слапишта бране "Боговина"

Инвеститор: ЈП "Боговина", Бор Одговорни обрађивач: Драгиша Жугић, дипл.инж.грађ. Обрађивач: Новица ...

 • Хидрауличка моделска испитивања бране и ХЕ ‘’Фоча’’

  четвртак, 31 јануар 2013 16:39
 • Хидрауличка мерења на систему хидроелектране “Перућица”

  четвртак, 31 јануар 2013 16:27
 • Извештај о испитивањима степена корисности турбина на МХЕ Првонек

  четвртак, 31 јануар 2013 16:12
 • Главни пројекат санације фонтане испред музеја 25. Мај

  четвртак, 31 јануар 2013 16:01
 • Хидрауличка моделска испитивања заштите стубова моста на Дунаву код Бешке

  четвртак, 31 јануар 2013 15:43
 • Хидрауличка моделска испитивања улазне грађевине колектора хитна помоћ - Венизелосова

  четвртак, 31 јануар 2013 15:53
 • Заштита водозахвата "Макиш" од таложења вученог и суспендованог наноса реке Саве

  четвртак, 01 јул 2010 11:40
 • Хидрауличка моделска испитивања прелива и слапишта бране "Боговина"

  четвртак, 01 јул 2010 12:46
 • Утврђивања капацитета дренажних станица у приобаљу акумулација ХЕ "Ђердап I" и "Ђердап II"

  уторак, 16 март 2010 22:37
Заводи Завод за хидраулику
Завод за хидраулику ПДФ Штампа Ел. пошта

alt

Завод за хидраулику је најстарији Завод у оквиру Института и у његовом је саставу још од оснивања 1947. године. Од својих почетака па до данас, Завод за хидраулику - хидрауличка лабораторија је била репрезентативна како на подручју Србије, тако и у ширем региону бивше СФРЈ и околних земаља.
Хидрауличка лабораторија располаже халом укупне поршине 3600 m², од чега je 3000 m² корисног простора за смештај хидрауличких модела и потребне манипулације на њима. Захваљујући доста великој корисној површини хале и манипулативној висини, могућа је израда  модела у крупној размери, чиме се постиже боља хидрауличка сличност, што је посебно значајно код модела високих брана.
Осим хале, у склопу хидрауличке лабораторије се налази и 120 m дуг канал за тарирање хидрометријских крила, јединствен на овим просторима, као и стаклени канал – таласар за потребне симулације код испитивања објеката поморске хидраулике.
Завод поседује сопствену радионицу, опремљену потребним алатима и уређајима, у којој се изводе сви моделарски, прецизно механичарски, столарски и браварски радови у склопу делатности Завода.

 

video_buton_kratki

RocketTheme Joomla Templates