Payday Loans
 • Уређења форландa код Ковина                                      

  понедељак, 05 јул 2010 13:32
 • Санација и рекултивација комуналне депоније у Љигу

  понедељак, 05 јул 2010 13:41
 • Планови заштите од ерозије и уређење бујица                           

  понедељак, 05 јул 2010 12:38
Заводи Завод за заштиту од бујица и ерозијe
Завод за заштиту од бујица и ерозијe ПДФ Штампа Ел. пошта

vlasina_b

Завод за заштиту од бујица и ерозије се бави изучавањем бујичних и ерозионих процеса, као и применом техничких , биотехничких, биолошких и административних мера за контролу ових процеса. У том оквиру, најважније активности Завода су следеће:

 • Теренска осматрања и мерења за утврђивање бујичних и ерозионих процеса и њиховог утицаја на продукцију наноса
 • Анализа основних узрока настанка бујица и ерозије и ефеката примењених мера за заштиту од бујица и ерозије
 • Заштита од бујица
 • Смањење бујичности и продукције наноса и  управљање наносом у оквиру слива


Најважније референце Завода су следеће: Методологија за проглашење ерозионих подручја, Планови проглашења ерозионих подручја и планови за одбрану од бујичних поплава за општине Пожаревац, Топола, Крагујевац, Краљево, Чачак, Аранђеловац и за територију Града Београда, Генерални пројекти уређења ерозионих и бујичних подручја у Србији.

 

video_buton_kratki

RocketTheme Joomla Templates