Payday Loans
Заводи
Заводи и специјалности ПДФ Штампа Ел. пошта

Организација рада Института:

У оквиру Института постоје заводи специјализовани за различите области управљања водама и хидротехнике и то:

  • Завод за хидраулику - РЈ 01
  • Завод за хидрогеологију и изучавање режима подземних вода - РЈ 03
  • Завод за хидротехничке мелиорације - РЈ 04
  • Завод за заштиту од бујица и ерозије - РЈ 05/1
  • Завод за уређење водних токова - РЈ 05/2
  • Завод за водоснабдевање, канализацију и заштиту вода - РЈ 06
  • Завод за бране, хидроенергетику, руднике и саобраћајнице - РЈ 07
  • Завод за научноистраживачки рад и информатику - РЈ 10

Заводи представљају заокружене целине које су одређене пољима делатности и специјалностима Института. Поједини заводи су састављени од неколико одсека.

На челу Завода се налазе директори.

 
RocketTheme Joomla Templates