Payday Loans

see river

Текуће активности Међународни пројекти SEE RIVER
SEE River Пројекат ПДФ Штампа Ел. пошта

Пројекат "SEE River˝ спроводи се кроз партнерство стручњака 26 институција из 12 земаља Југоисточне и Централне Европе. Водећи партнер је Институт за воде Републике Словеније. Институт за водопривреду „Јарослав Черни" (ИЈЧ) из Србије је такозвани „10%" партнер у пројекту. Пројекат SEE River је финансиран средствима из Програма „South-East Europe – Transnational Cooperation Programme". Трајање пројекта је од октобра 2012. до новембра 2014. године, а буџет износи 2,1 милиона евра.

Сврха пројекта "SEE River˝ је да се постигне заједнички договор о управљању речним коридором у циљу усклађивања развоја, са једне, и очувања, са друге стране. То ће се постићи блиском сарадњом стручњака из разних научних области и из различитих земаља, као и активним учешћем заинтересованих страна са подручја у близини река, државних, регионалних и локалних власти. Овим пројектом се уводи сасвим нов приступ питању управљања рекама и земљиштем, а који се огледа у усредсређивању пажње на речни коридор као место на коме се стичу најважнији интереси и утицаји људи.
Активности и резултати пројекта ће послужити за израду ˝SEE River Сета алатки˝ (SEE River Toolkit) – водича са примерима добре праксе стечене у пројекту SEE River, широко применљивог и иновативног модела који ће бити од помоћи при будућим настојањима да се оствари одрживо управљање речним коридорима водећи рачуна да се ускладе различити интереси разних сектора. У циљу осмишљавања и реализације ˝SEE River Сета алатки˝ биће спроведена пројектна и теренска истраживања уз активно учешће заинтересованих страна на речним коридорима шест река обухваћених пројектом: Драве, Бодрога, Неретве, Прута, Соче и Вјоше.

Пун назив пројекта: Одрживо интегрисано управљање међународним речним коридорима у земљама југоисточне Европе/ Водећи партнер: Институт за воде републике Словеније/ Вредност: 2.107.354,30 ЕУР/ Финансијер: Програм транснационалне сарадње земаља југоисточне Европе/ Трајање: октобар 2012 – новембар 2014. / Интернет страница: www.see-river.net

 

Пројекат “SEE River˝ спроводи се кроз партнерство стручњака 26 институција из 12 земаља Југоисточне и Централне Европе. Водећи партнер је Институт за воде Републике Словеније. Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ (ИЈЧ) из Србије је такозвани „10%“ партнер у пројекту. Пројекат SEE River је финансиран средствима из Програма „South-East Europe – Transnational Cooperation Programme“. Трајање пројекта је од октобра 2012. до новембра 2014. године, а буџет износи 2,1 милиона евра.

Сврха пројекта “SEE River˝ је да се постигне заједнички договор о управљању речним коридором у циљу усклађивања развоја, са једне, и очувања, са друге стране. То ће се постићи блиском сарадњом стручњака из разних научних области и из различитих земаља, као и активним учешћем заинтересованих страна са подручја у близини река, државних, регионалних и локалних власти. Овим пројектом се уводи сасвим нов приступ питању управљања рекама и земљиштем, а који се огледа у усредсређивању пажње на речни коридор као место на коме се стичу најважнији интереси и утицаји људи.

Активности и резултати пројекта ће послужити за израду ˝SEE River Сета алатки˝ (SEE River Toolkit) – водича са примерима добре праксе стечене у пројекту SEE River, широко применљивог и иновативног модела који ће бити од помоћи при будућим настојањима да се оствари одрживо управљање речним коридорима водећи рачуна да се ускладе различити интереси разних сектора.  У циљу осмишљавања и реализације ˝SEE River Сета алатки˝  биће спроведена пројектна и теренска истраживања уз активно учешће заинтересованих страна на речним коридорима шест река обухваћених пројектом: Драве, Бодрога, Неретве, Прута, Соче и Вјоше.

Пун назив пројекта: Одрживо интегрисано управљање међународним речним коридорима у земљама југоисточне Европе/ Водећи партнер: Институт за воде републике Словеније/ Вредност: 2.107.354,30 ЕУР/ Финансијер: Програм транснационалне сарадње земаља југоисточне Европе/ Трајање: октобар 2012 – новембар 2014. / Интернет страница: www.see-river.net
 
RocketTheme Joomla Templates