Payday Loans

cc-ware

Текуће активности Међународни пројекти CC-WARE
Смањење рањивости водних ресурса под утицајем климатских промена ПДФ Штампа Ел. пошта
SEE colour TCP
CC-WARE-Logo rgb 72dpi
EU

Заједнички пројекат 17 партнера из 10 земаља југоисточне Европе са циљем ублажавања утицаја климатских промена на водне ресурсе

 

CC-WARE Основни подаци о пројекту

DSCF4927Назив пројекта: Смањење рањивости водних ресурса под утицајем климатских промена
Акроним пројекта: CC-WARE
Шифра пројекта: SEE/D-0143/2.1/X
Приоритет: Заштита и унапређење животне средине
Поље деловања: Унапређење интегрисаног управљања водама и превенције поплава
Учесници на пројекту: 17 учесника из југоисточне Европе
Укључене земље: Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Грчка, Хрватска, Италија, Мађарска, Румунија, Словенија, Србија
Трајање пројекта: 14.12.2012- 30.11.2014.

Институт за водопривреду „Јарослав Черни", у сарадњи са шеснаест партнерских организација из десет земаља југоисточне Европе, учествује у реализацији пројекта: "Смањење рањивости водних ресурса под утицајем климатских промена" у оквиру Програма транснационалне сарадње за Југоисточну Европу (The South East Europe Transnational Cooperation Programme), чији је циљ ублажавање утицаја климатских промена на водне ресурсе.
Водни ресурси се налазе под све већим притиском изазваним различитим коришћењем земљишта и климатским променама. Очекивања су да ће се, праћен економским променама у југоисточној Европи, променити и начин коришћења земљишта. Оба процеса ће озбиљно утицати на водне ресурсе уопште, а посебно на ресурсе воде за пиће.
Како би одговорио на ове промене, пројекат је усредсређен на прилагођавање климатским променама израдом заједничког приказа (препоруке) идентификованих транснационалних изазова за смањење рањивости водних ресурса ради унапређења управљања водама (система за водоснебдавање), услед негативних утицаја климатских промена, користећи се потенцијалом екосистема, променом намене земљишта, побољшањем ефикасности коришћења воде и економским подстицајима за управљање водама. Шуме, мочваре и пашњаци су важни екосистеми, и правилно управљање њима је од великог значаја за одрживо снабдевања водом за пиће у будућности.
Полазећи од детаљне анализе квантитативне и квалитативне рањивости вода, као и од процене расположиве воде за пиће под утицајем климатских и друштвено-економских промена у међусобно веома различитим пројектним областима, али и уз помоћ опсежног дијалога експерата из области употребе земљишта и управљања водним ресурсима, учесници у пројекту CC-WАRЕ долазе до ефикасних решења за проблеме управљања, прилагођених специфичним захтевима водног сектора. Предвиђена израда националних акционих планова са прецизно датим неопходним интервенцијама у времену и простору, у будућности ће олакшати тежак задатак доносиоцима одлука на локалном и регионалном нивоу.
Локална и регионална примена знања, решења и препорука која ће проистећи из рада учесника CC-WARE пројекта, допринеће одрживом развоју региона југоисточне Европе. Тренутни и будући ниво угрожености вода оцењиваће се на основу методологије која ће се заједнички израдити. Путем консултација, радионица и публикација, стечено знање биће пренето релевантним креаторима политике и заинтересованим странама.
Учесници на пројекту:
Главни партнер: Савезно министарство Аустрије за пољопривреду, шумарство, животну средину и управљање водама, Беч, Аустрија
ЕРДФ ПП1: Град Беч, Бечки водовод, Беч, Аустрија
ЕРДФ ПП 2: Општина Вајдхофен на Ипсу, Вајдхофен на Ипсу, Аустрија
ЕРДФ ПП3: Универзитет у Љибљани, Љубљана, Словенија
ЕРДФ ПП4: ЈП ,,Водовод и канализација'', Љубљана, Словенија
ЕРДФ ПП5: Централна дирекција за воду и животну средину, Будимпешта, Мађарска
ЕРДФ ПП6: Национална управа за шуме, Букурешт, Румунија
ЕРДФ ПП7: Национална метеоролошка управа, Букурешт, Румунија
ЕРДФ ПП8: Извршна агенција за шуме, Софија, Бугарсака
ЕРДФ ПП9: ЈП ,,Водовод и канализација'', Солун, Грчка
ЕРДФ ПП10: Децентрализована управа за воде Македоније и Тракије, Солун, Грчка
ЕРДФ ПП11: Регионална агенција за заштиту животне средине регије Емилија-Ромања, Болоња, Италија
ИПА-И ПП1: Институт за водопривреду „Јарослав Черни", Београд, Србија
ЕУ АСП1: Национални институт за хидрологију и управљање водама, Букурешт, Румунија
ЕУ АСП2: Министарство за заштиту животне средине и просторно планирање, Агенција за животну средину, Љубљана, Словенија
10% ПП1: Хидроенергетски институт ,,Сарајево'', Сарајево, Босна и Херцеговина
10% ПП2: Хрватски геолошки институт, Загреб, Хрватска

poster1

 
RocketTheme Joomla Templates