Payday Loans
Текуће активности Образовање
Образовање ПДФ Штампа Ел. пошта

АНГАЖОВАЊЕ ИНСТИТУТСКИХ КАДРОВА И САРАДНИКА У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ НАСТАВИ


Име, презиме и титула: др Милан Димкић (редовни професор)
Универзитет: у Новом Саду
Факултет: Факултет техничких наука
Предмети:
Основне студије: Основни принципи управљања водама
Мастер студије: Коришћење, заштита и управљање подземним водама
Докторске студије:
1. Управљање подземним водама
2. Транспорт материје подземном водом


Име, презиме и титула: др Марина Бабић –Младеновић (доцент)
Универзитет: у Бањa Луци
Факултет: Архитектонско-Грађевински
Предмет: Регулација река

Име, презиме и титула: проф. др Дејан Дивац (ванредни професор)
Универзитет: у Београду
Факултет: Грађевински
Предмет: Подземне конструкције

ЗАПОСЛЕНИ У ИНСТИТУТУ НА ПОСЛЕДИПЛОМСКИМ СТУДИЈАМА

Институт за водопривреду „Јарослав Черни" перманентно ради на развоју и усавршавању научноистраживачког подмлатка, како би и за генерације које следе обезбедио да буде и остане водећа научноистраживачка организација у области водопривреде у Србији, па и шире. Млади истраживачи у Институту „Јарослав Черни“ су, сходно Закону о научној делатности, млади истраживачи који су уписали докторске студије по Болоњском програму, затим млади магистри наука по старом програму и, у звању истраживач сарадник, као и истраживачи-приправници.

На докторским студијама по Болоњском програму укупно је уписано 27 студента стално запослених у Институту „Јарослав Черни“.

Највећи број студената је уписан на докторске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду (30%), затим на Шумарском факултету у Београду (15%), Технолошко-металуршком факултету у Београду (11%), Факултету организационих наука у Београду (11%) и Грађевинском факултету у Београду (15%), док по 4% студира на Рударско-геолошком факултету у Београду, Машинском факултету у Крагујевцу, Електротехничком факултету у Београду, Природно-математичком факултету у Новом Саду, као на Физичком факултету у Београду.

Данас

80-их

 
RocketTheme Joomla Templates