Payday Loans
Текуће активности Конференције
Конференције ПДФ Штампа Ел. пошта

Институт  „Јарослав Черни“ организује конференцију  IWA SPECIALIST GROUNDWATER CONFERENCE која ће бити одржана од 8. до 10. септембра 2011. године у Београду, под покровитељством IWA, Владе Републике Србије – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дирекција за воде и Министарство  за науку и технолошки развој, САНУ, као и међународних организација ICPDR и IAWD.

Циљеви конференције су:

  • Представљање најновијих искустава  у развоју и имплементацији компоненте подземних вода у плановима управљања водама (велики речни сливови, национални програми) - одрживо и прилагодљиво управљање;
  • Унапређење знања о значају аеробности издани у различитим фазама управљања изворима  подземних вода (отварање извора, заштита извора, одржавање објеката, старење бунара, итд);
  • Пружање увида у утицај климатских промена на подземне воде и на потенцијалне мере ублажавања и прилагођавања тим утицајима; и
  • Промовисање савремених метода за ублажавање антропогених утицаја на значајан број подземних издани, посебно у зонама великих градских центара.

 

 
RocketTheme Joomla Templates